Vår idé är att hjälpa företag med årets alla evenemang. Tack vare oss slipper ni kontakten med mellanhänder och ni sparar tid genom att endast använda en aktör, Public Event tar fram ett anpassat koncept för era konferenser, kickoffer, styrelsemöten och övriga sammankomster under året. Public Event har modellen, leverantörerna, kreativiteten och erfarenheten för att genomföra de bästa och mest givande arrangemangen för ert företag.